Нуклеуси за размножаване на пчелни семейства

 

 

 

 

 

Изработват се за 5 или 6 плодникови, корпусни или магазинни рамки. Състотят се от корпус, обикновено дъсчено дъно или дълбоко дъно за събиране на прашец, табла или хранилка и капак.

 

 

Корпус

Корпус с дебелина 20 или 25 мм. Предлагат се три модела корпуси – за плодникови и магазинни рамки от системата Дадан Блат и за корпусни рамки от системата Лангстрот Рут. Корпусите се изпълняват със зъбна сглобка или на винтове.

Дъно

Дъно 70 мм височина с поцинкована или алуминиева мрежа с отвори 3 х 3 мм и чекмедже за събиране на цветен прашец.

 

Хранилка

Дървена хранилка с височина 70 мм с 3 секции.

Топла хранилка

 

 

Нуклеуси със сгъваеми рамки (оплодни сандъчета)

 

 

 

 

 

Нуклеуси със сгъваеми рамки (оплодни сандъчета).
Произвеждат се три модела: плодникови, рутови и магазинни.
Всеки модел може да бъде с две или три секции, в които се поставят сгъваеми рамки.
Всяка секция е с отделен вход, вентилация на дъното и самостоятелна хранилка за суха или течна храна.

 

 

Дадан Блат нуклеус с 3 секции

Дадан Блат нуклеус с 2 секции

 

Лангстрот Рут нуклеус с 3 секции

Лангстрот Рут нуклеус с 2 секции

 

Магазинен нуклеус с 3 секции

Магазинен нуклеус с 2 секции

 

Нуклеус Mini Plus

 

 

 

 

Mini Plus Nucleus

 

 

Оплодно сандъче - 6 броя ½ рамки - магазинни, корпусни или плодникови рамки по избор, долно хранене

Оплодно сандъче - 6 броя ½ рамки - магазинни, корпусни или плодникови рамки по избор, горно хранене

 

Галерия

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочетете ПОВЕЧЕ ЗА НУКЛЕУСИТЕ от Wikipedia.